ลงชื่อเข้าใช้ระบบ Login Page
   


DPIM DEV Single Sign-On
 
รหัสผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

 

 

 

 

 

  Help
ระบบงานบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
e-Service

สามารถสอบถามข้อมูล ขออนุญาตขนแร่ นำเข้าแร่
ส่งออกแร่ และชำระค่าธรรมเนียมผ่านอินเตอร์เน็ต

 
 
ตรวจสอบรายการเอกสารง่ายๆ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำขอต่างๆ ผ่านระบบ on-line อีกทั้งยังสั่งพิมพ์แบบคำขอต่างๆ ผ่านทางระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ง่ายๆ สบายๆ กับระบบ e-payment
เราได้เพิ่มช่องทางในการจ่ายชำระ ค่าใช้พื้นที่แปลงประทานบัตร ค่าสัญญาผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และค่าภาคหลวง โดยทางสามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งหนี้ แล้วนำไปชำระที่เคาร์เตอร์ธนาคาร หรือทำการจ่ายชำระผ่านระบบ e-payment ที่ทั้งสะดวกและรวดเร็ว
ยื่นขอจดทะเบียนง่ายนิดเดียว
เดี๋ยวนี้ท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนวิศวกรควบคุมเหมืองผ่านระบบ e-document ได้แล้ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

 

 
สงวนสิทธิ์ 2549 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    กระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555